Утилизация ТБО методом високотемпературного пиролизу Комплекс «EcoCity»

Главное о комплексе «EcoCity» :

 • 100% утилизация ТБО (твердых бытовых отходов)
 • Нет вредных выбросов в атмосферу (диоксины, зола и т.д.)
 • Технологическая линия проста в эксплуатации.
 • Мобильность и автономность комплексов
 • Возможность получения тепловой энергии и продуктов переработки
 • Значительно ниже стоимость оборудования и последующего обслуживания в сравнении с другими технологиями утилизации.

Вступ

Україну поглинає проблема утилізації ТПВ. Полігонне захоронення побутових відходів, що практикується в нашій країні, — це не розв’язок  проблеми, а лише не найбільш вдала спроба відкласти її на потім.

 • В Україні нараховується близько 5,5 тис законних і 35 тис. незаконних звалищ.
 • Території звалищ складають біля 7% усієї території України (площа близька до території Данії).
 • По підрахунку екологів Україна накопичила близько 54 млн. м3 відходів, а сміттєві полігони поповнюються приблизно на 15 млн. м3 відходів щорічно.
 • Матеріали штучного походження не розкладається на протязі десятків, а той сотні.
 • Безконтрольні загоряння забруднюють повітряне середовище і руйнують озоновий шар.

Є два шляхи виходу з ситуації:

 1. СМІТТЯ СОРТУЄТЬСЯ НАСЕЛЕННЯМ і окремо вивозиться на переробні заводи. Це один з кращих варіантів поводження з ТПВ, але потребує багато часу і коштів для переобладнання пунктів збирання ТПВ і заохочення людей на окреме сортування.
 2. УТИЛІЗАЦІЯ МЕТОДОМ ПІРОЛІЗУ. ТПВ в несортованому вигляді вивозять до сортувальної станції. Першим етапом проходить сортування і відбір корисної фракції з ТПВ. Другим етапом йде утилізація залишків від сортування шляхом піролізу.

В українських реаліях другій варіант є кращим, за рахунок того, що вирішує не тільки проблему нових сміттєзвалищ, а й існуючих.

Піроліз – це система утилізації ТПВ з нульовими відходами до захоронення. Утилізація відбувається шляхом розпаду важких сполук на більш легкі під дією високих температур без доступу кисню. Розрізняють два основних види піролізу: низькотемпературний і високотемпературний. Перший протікає при температурах до 900̊С, а другий – при температурах більше 900̊С. Піролізні залишки не містять агресивних речовин.

Принципова схема утилізації ТПВ в піроліз ній установці

1. Система приймання твердих побутових відходів:

    ТПВ загружається в приймальний бункер.

2. Реактор безперервного піролізу:

     В активній частині відбувається термічна деструкція з виділенням газу.

3. Система очистки газів:

    Газ подається в контур фільтрації.

Піролізна установка ССТ з комплексу «Eco CITY»

Презентуємо піролізну установку марки «ССТ». Це унікальна українська, запатентована розробка. Установка діє за принципом високотемпературного піролізу, що дозволяє повністю утилізувати ТПВ. Викиди при використані якої у рази менші за аналогічні пропозиції на ринку. Це підтверджено дослідженням №3/8-А-5805-16 ДП «Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України».

Основні переваги установки «ССТ»:

 • Екологічність під час утилізації
 • Технологічна лінія не потребує коштовного обслуговування, проста в експлуатації.
 • Мобільність та автономність комплексів, не потребує складної спеціальної підготовки території.
 • Висока продуктивність і економічна ефективність.
 • Безпечність золи після спалювання.
tbo2_p

Може виникнути запитання: а чому піроліз, а не більш відоме нам спалювання твердих побутових відходів? Річ у тому, що під час спалювання ТПВ вміст викидів перевищує гранично допустимі норми и підлягає додатковому очищенню.  Вартість очисних споруд висока, а без них у атмосферу викидається велика кількість токсичних речовин, у тому числі діоксинів. Піроліз же — безполуменевий спосіб переробки твердих відходів, і його перевага — насамперед у запобіганні забрудненню довкілля. Крім того, з його допомогою можна переробляти відходи, що важко піддаються утилізації, такі як зношені автопокришки, пластмаси, відпрацьовані мастила. Піроліз не залишає після себе біологічно активних речовин, утворений попіл має високу щільність, що різко зменшує його обсяг. При піролізі не буває викидів важких металів в атмосферу. Отримані після піролізу продукти легко зберігати й транспортувати, а для роботи обладнання, що здійснює піроліз, не потрібні великі затрати енергії, та й весь процес у цілому потребує менших капіталовкладень (дивись далі технологічні характеристики установки).

У таблиці наведені дані відносно викидів шкідливих речовин з піролізної установки в порівняні з спалюванням і нормою.

* Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища №309 від 27.06.2006 р. «Нормативи Гранично Допустимих Викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Технологічні характеристики

установок комплекс «ССТ15.35 и «ССТ40.00»

У невеликих та середніх містах різна продуктивність виробництва ТПВ, тому для максимальної економічної ефективності було розроблено дві моделі установок

Економічний ефект

Проблему з поводженням ТПВ умовно потрібно розділити на два блоки:

 1. Екологічний блок – Піролізна установка забезпечує повну утилізацію ТПВ (всіх «хвостів» після сортування)
 2. Економічний блок – Сміттєсортувальна лінія відповідальна за рентабельність виробництва.
 3. Нижче наведений графік окупності Комплексу «ECO CITY» (Сортування + Піроліз) розрахованого для міста з населенням до 60 тис. чоловік.

Згідно графіку обладнання окупиться на третій рік експлуатації. Більш детально відносно економічного ефекту дивись в «Попереднє техніко-економічне обґрунтування використання комплексу по утилізації ТПВ «ECO CITY».

Висновок: На поточний момент комплекс ECO CITY є самодостатнім економічним інструментом по 100% екологічній утилізації ТПВ.

tel1

+38 (067) 826 13 04

+38 (050) 458 39 79

+38 (093) 170 12 67

+38 (044) 393 09 53

Украина, г. Киев, ул. Волошская, 42